Polityka prywatności sklepu BroSells („Sklep“)

Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej, dlatego też Twoja prywatność i ochrona praw osobistych są dla nas ważne. Z tego powodu prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób działa nasza strona internetowa. Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi polskiej Ustawy o ochronie danych oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

1. Dane administratora danych osobowych

Administratorem na potrzeby RODO, innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych jest: IAROSLAV STRUTS ENCORE INVESTMENTS
Jana Pawła II 10 Goleniów 72-100
NIP 8542411235
REGON 523327259
Administrator danych w przedsiębiorstwie dostępny jest pod adresem: dane@brosells.pl

2. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania witryny, prezentowanych przez nas treści oraz usług, na przykład, kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, logujesz się na istniejące już konto klienta lub zamawiasz produkty. Twoje dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za Twoją zgodą. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma u nas wysoki priorytet. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych i przetwarzanych przez nas Twoich danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. Nasi pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych związani są w szczególności zobowiązaniem zapewnienia poufności i muszą go przestrzegać. Twoje dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej; na przykład przy komunikacji z Twoją przeglądarką internetową posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer). Na Twojej przeglądarce wyświetli się symbol przedstawiający kłódkę, abyś widział(a), kiedy ustanowione zostało połączenie SSL. W celu zapewnienia ochrony Twoich danych przez cały czas, środki bezpieczeństwa technicznego podlegają regularnym przeglądom i w miarę potrzeb są dostosowywane do nowych standardów technologicznych. Zasady te odnoszą się również do firm, którym zlecamy przetwarzanie i wykorzystanie danych zgodnie z naszymi instrukcjami.

3. Cele przetwarzania i zasady prawne rządzące sposobem przetwarzania Twoich danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:
• Zawarcie i wykonanie umów
• Działania marketingowe
• Obsługa klienta i pomoc dla klientów
• Świadczenie usług mediów nadawczych, np. w celu przetwarzania zamówień towarów i usług oferowanych przez nas przez Internet

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające z prawa:
• Art. 6, par. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.
• Art. 6, par. 1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie produktu. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi.
• Art. 6, par. 1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych.
• Art. 6, par. 1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankiet na potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych, przy próbach logowania lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie. Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

4. Okres przechowywania i przebieg usuwania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przez przepisy prawa, umowę/statut spółki lub postanowienia umowy przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania.

5. Zbieranie danych i informacji ogólnych (zapisy logów)

Nasza strona internetowa zbiera szereg danych i informacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do niej, które są przechowywane tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się w ramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputera przetwarzającego. Zbierane mogą być następujące dane:
• Dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość)
• Sposób trafienia na stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.)
• Objętość przesłanych danych
• Stosowana przez Ciebie przeglądarka oraz jej wersja
• Używany przez Ciebie system operacyjny
• Dostawca usług internetowych, z których korzystasz
• Adres IP przypisany Twojemu komputerowi przez dostawcę usług internetowych przy połączeniu z Internetem Zbieranie i przechowywanie tych danych jest wymagane do działania witryny w celu zapewnienia funkcjonalności witryny oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej. Używamy tych danych również w celu zoptymalizowania naszej strony internetowej oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dlatego dane te są przechowywane ze względów ostrożnościowych związanych z aspektami technicznymi przez okres siedmiu dni. Używamy tych danych również w celach marketingowych, badania i określania rynku oraz ustalania struktury naszych usług w celu sprostania popytowi poprzez tworzenie i analizowanie profili użytkowania pod pseudonimami, jednakże tylko wówczas, gdy nie skorzystałeś/łaś z prawa do odmowy lub do wycofania zgody na wykorzystanie Twoich danych w taki sposób (zob. uwagi dotyczące przysługującego Ci prawa do sprzeciwu w sekcji „Twoje prawa”).

6. Ciasteczka (cookies), usługi analityczne (web analysis) i media społecznościowe

Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies), usług analitycznych web analysis oraz wtyczek mediów społecznościowych. Chcemy, aby Twoje doświadczenia z korzystania z naszej witryny internetowej były jak najlepsze, dlatego wykorzystujemy ciasteczka, usługi analizy zasobów sieci Web oraz wtyczki obsługujące media społecznościowe zgodnie z art. 6 par. 1 RODO. W tym celu stosujemy różne ciasteczka i usługi, które gwarantują pełną funkcjonalność naszej witryny internetowej, tak aby zawierała jak najwięcej informacji i była możliwie jak najbardziej przyjazna dla użytkownika, czyli Ciebie. Ważne dla nas jest to, abyś mógł surfować po naszej witrynie internetowej z łatwością i dlatego przywiązujemy wielką wagę do wprowadzania w niej ciągłych ulepszeń. Działania te obejmują zapisywanie Twoich ustawień i z góry wypełnionych formularzy, tak abyś nie musiał(a) ponownie wprowadzać tych samych danych. Ważne dla nas jest również to, abyś widział(a) tylko tę zawartość która Cię naprawdę interesuje oraz aby Twoje obcowanie ze światem online było łatwiejsze. Niemniej jednak, nie zapomnimy o ostrożnym posługiwaniu się Twoimi danych osobowymi. W następującym po tym wstępie dokumencie znajdziesz szczegółowe informacje na temat wykorzystania ciasteczek i usług działających na tej witrynie internetowej. Oczywiście możesz dezaktywować wszystkie ciasteczka i usługi wedle własnego życzenia. Możesz to zrobić poprzez zablokowanie lub usunięcie ciasteczek z poziomu używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Możesz też oddzielnie je dezaktywować poprzez zainstalowanie ciasteczka typu opt-out (ciasteczko oznaczające rezygnację z korzystania z ciasteczek). Możesz też wykonywać operacje dostępne po wybraniu hiperłącza (zwanego potocznie linkiem). Prosimy pamiętać, że dezaktywacja jest konieczna dla wszystkich przeglądarek, z których korzystasz. Jeżeli wykasujesz wszystkie ciasteczka w swojej przeglądarce, ma to również wpływ na ciasteczko rezygnacyjne (typu opt-out).

7. Ciasteczka funkcjonalne

Ciasteczka to małej wielkości pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze przez witryny, które odwiedzasz. Pozwalają one, podczas Twoich następnych odwiedzin tej witryny, zrekonstruować ewentualne ustawienia lub inne zmiany, które wprowadziłeś/łaś.
Te ciasteczka funkcjonalne gwarantują, że nasza witryna internetowa będzie działała poprawnie. Ciasteczka te są przechowywane przez okres maksymalnie dwóch lat – po upływie tego czasu są one automatycznie usuwane. Przy wykorzystaniu tych ciasteczek możliwe są podane poniżej funkcje:
• zapisywanie produktów, które umieściłeś/łaś w swoim elektronicznym koszyku lub zapisałeś/łaś na swojej liście życzeń,
• zapisywanie danych, które wprowadziłeś/łaś podczas wychodzenia z elektronicznej kasy lub podczas składania zamówienia, tak że nie musisz ich ponownie wprowadzać,
• zapisywanie ustawień, takich jak język, lokalizacja, liczba wyników przeszukiwania itp.,
• zapisywanie ustawień dla optymalnego wyświetlania na ekranie Twojego urządzenia np. pożądana wielkość bufora i dane na temat rozdzielczości Twojego ekranu,
• zapisywania ustawień Twojej przeglądarki tak, aby pozwolić naszej witrynie na jej optymalne wyświetlanie,
• zapisywanie nadużyć dotyczących naszych witryn internetowych i usług, np. rejestrowanie wielu kolejnych lub nieudanych prób rejestracji,
• pełne załadowanie witryny internetowej tak, aby pozostała ona dostępna lub
• zapisywanie danych Twojego loginu, tak abyś nie musiał(a) ich wprowadzać ponownie za każdym razem. Możesz zapobiec przechowywaniu tych ciasteczek lub usuwać te, które są już przechowywane. Więcej szczegółowych informacji możesz uzyskać od producenta Twojej przeglądarki internetowej lub w jej sekcji pomocy. Musimy Ci przypomnieć, że niektóre z funkcji naszej witryny internetowej nie będą już dostępne bądź też będą dostępne w ograniczonym zakresie, jeżeli nie pozwolisz na wykorzystywanie tych ciasteczek funkcjonalnych.

8. Usługi analityczne dla celów statystycznych

Aby ustalić, jaka zawartość naszej witryny internetowej jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjna nieustannie monitorujemy ilość osób ją odwiedzających i najczęściej oglądane treści. Używamy danych, które zbieramy dla celów statystycznych, takich jak:
• rejestracja liczby osób odwiedzających nasze witryny internetowe,
• rejestracja czasu, który goście spędzają na naszej witrynie internetowej,
• rejestracja kolejności odwiedzin różnych witryn internetowych,
• ustalanie, które części naszej witryny internetowej wymagają zmian lub
• w celu optymalizacji witryny internetowej.
Wykorzystujemy następujące usługi dla celów statystycznych; można je zdezaktywować po zainstalowaniu ciasteczka rezygnacyjnego lub po kliknięciu na hiperłącze:
• Google Analytics Google Analytics jest to usługa analizy zasobów sieci Web oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje ciasteczka, aby pozwolić operatorowi witryny internetowej na przeanalizowanie sposobu jej wykorzystania przez użytkowników. Informacje generowane przez ciasteczko na temat Twojego wykorzystania tej witryny internetowej jest zwykle przekazywana do serwera Google w USA i są tam przechowywane. Google dokona uprzedniego skrócenia Twojego adresu IP znajdującego się na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych państw będących stroną Umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w przypadkach wyjątkowych na serwer Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam dopiero zostanie skrócony. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w kontekście Google Analitycs nie jest scalany z innymi danymi Google. Przechowywane ciasteczka Google Analytics są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=en W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
• Google Maps Google Maps API jest to usługa obsługi map oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Korzystamy z Google Maps API, aby wyświetlać interaktywną mapę dojazdu i tworzyć wskazówki dojazdu lub aby pomóc Ci w znalezieniu sklepu stacjonarnego. Przy korzystaniu z Google Maps informacje na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny internetowej (w tym na temat Twojego adresu IP) może być przekazana do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam może być przechowywana przez Google. Aby znaleźć więcej informacji na temat polityki prywatności Google Maps oraz warunków korzystania z ich serwisu, prosimy odwiedzić następującą witrynę internetową https://www.google.com/intl/eng_eng/help/terms_maps.html oraz https://policies.google.com/privacy?hl=e

9. Usługi marketingowe

Aby ustalić, jaka zawartość naszej witryny internetowej jest dla Ciebie najbardziKorzystamy z usług marketingowych, aby przedstawić Ci atrakcyjne oferty. Powyższe będzie obejmować wyświetlanie przez nas reklam za pośrednictwem partnerów reklamowych lub przy wykorzystaniu sieci reklamowych, które używają ciasteczek pochodzących od podmiotów zewnętrznych. Są one aktywowane, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową i są odczytywane wyłącznie przez właściwego partnera reklamowego. Ponadto chcemy pokazywać Ci reklamy, które uznasz za naprawdę interesujące. W tym celu używamy na naszej witrynie internetowej tzw. retargetingu, aby zagwarantować, iż reklamy pasują do Twoich zainteresowań. Ciasteczka przechowywane tymczasowo dla potrzeb tej operacji pozwalają naszym partnerom retargetingowym rozpoznać odwiedzających naszą witrynę internetową pod pseudonimem i pokazują tylko te produkty, które spotkałyby się z zainteresowaniem naszych gości. W ciasteczkach naszych partnerów retargetingowych nie przechowuje się żadnych danych osobowych zwykłych bądź danych osobowych szczególnej kategorii. Poza tym zebrane dane nie będą scalone z danymi, które pozwalają na zidentyfikowanie naszych gości. Usługi te umożliwiają nam na przykład: • zagwarantowanie sukcesu i opłat za reklamę pomiędzy partnerami reklamowymi a nami, • śledzenie, które reklamy już widziałeś/łaś, aby uniknąć ponownego wyświetlania tych samych reklam, • ustalenie ilości odsłon naszej witryny internetowej, • śledzenie wewnętrznych poleceń wyszukiwania, • dostrzeganie produktów, których witryny są wywoływane lub • rozpoznawanie Twojego statusu loginowego. Niemniej jednak pragniemy Cię poinformować, że nawet jeżeli zdezaktywujesz te usługi dla celów marketingowych, reklamy będą Ci dalej pokazywane. Reklamy te mogłyby zostać dostosowane, na przykład, do zawartości witryny internetowej. Można by porównać ten typ treści, jaką są zależne reklamy internetowe – do reklamy telewizyjnej: jeżeli oglądasz program telewizyjny o tematyce kulinarnej, wówczas w przerwie reklamowej, podczas takiego programu, będą Ci często pokazywane reklamy produktów związanych z gotowaniem. Do celów marketingowych wykorzystujemy następujące usługi; możesz je zdezaktywować po zainstalowaniu ciasteczka rezygnacyjnego lub klikając na hiperłącze: • Facebook “visitor action pixel” Piksel czynności odwiedzającego {“visitor action pixel”} jest narzędziem Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. W oparciu o odwiedziny na witrynie internetowej i zachowania surfującej osoby, narzędzie to pozwala nam na ustalenie grup docelowych dla reklamy w Facebooku, tzw. “Facebook-Ads”. Również i my korzystamy z tego narzędzia do mierzenia skuteczności działalności marketingowej w świecie online. Tak więc możemy śledzić czynności użytkowników po tym, jak zobaczyli reklamę na Facebooku i/lub na nią kliknęli, a następnie złożyli zamówienie. Kiedy już wejdziesz na stronę internetową, ten piksel jest integrowany bezpośrednio przez Facebooka i może przechowywać ciasteczko na Twoim urządzeniu. Jeżeli następnie zalogujesz się na Facebooku, lub jeżeli już jesteś tam zalogowany, Twoja wizyta na witrynie internetowej zostanie odnotowana w Twoim profilu. Zebrane dane pozostają anonimowe, co oznacza, że nie możemy zobaczyć danych osobowych poszczególnych użytkowników; analogicznie nie możemy też skojarzyć ich z innymi informacjami na temat użytkownika. Niemniej jednak, te dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, w związku z czym wyciąganie wniosków na temat profilu odnośnego użytkownika jest możliwe. Przetwarzanie danych przez Facebook ma miejsce zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka (Data Use Policy of Facebook). Jeżeli nie jesteś członkiem Facebooka, wówczas to przetwarzanie danych nie ma na Ciebie wpływu. Media społecznościowe – wtyczki Nasza witryna internetowa udostępnia Ci wtyczki do witryn mediów społecznościowych, tak że możesz się połączyć ze swoimi kanałami w mediach społecznościowych. Wtyczki te oznakowano logotypem lub słowami „wtyczka społecznościowa”. Z naszą witryną internetową zintegrowane są następujące wtyczki do mediów społecznościowych: • Przycisk Facebook lubię to/udostępnij Dostawca: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA • Przycisk Google+ Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA • Wtyczka społecznościowa Instagram Dostawca: Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA • Przycisk pin-it (przypnij to) Dostawca: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA • Wtyczka społecznościowa YouTube Dostawca: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USAej atrakcyjna nieustannie monitorujemy ilość osób ją odwiedzających i najczęściej oglądane treści. Używamy danych, które zbieramy dla celów statystycznych, takich jak:
• rejestracja liczby osób odwiedzających nasze witryny internetowe,
• rejestracja czasu, który goście spędzają na naszej witrynie internetowej,
• rejestracja kolejności odwiedzin różnych witryn internetowych,
• ustalanie, które części naszej witryny internetowej wymagają zmian lub
• w celu optymalizacji witryny internetowej.
Wykorzystujemy następujące usługi dla celów statystycznych; można je zdezaktywować po zainstalowaniu ciasteczka rezygnacyjnego lub po kliknięciu na hiperłącze:
• Google Analytics Google Analytics jest to usługa analizy zasobów sieci Web oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje ciasteczka, aby pozwolić operatorowi witryny internetowej na przeanalizowanie sposobu jej wykorzystania przez użytkowników. Informacje generowane przez ciasteczko na temat Twojego wykorzystania tej witryny internetowej jest zwykle przekazywana do serwera Google w USA i są tam przechowywane. Google dokona uprzedniego skrócenia Twojego adresu IP znajdującego się na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych państw będących stroną Umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w przypadkach wyjątkowych na serwer Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam dopiero zostanie skrócony. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w kontekście Google Analitycs nie jest scalany z innymi danymi Google. Przechowywane ciasteczka Google Analytics są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=en W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
• Google Maps Google Maps API jest to usługa obsługi map oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Korzystamy z Google Maps API, aby wyświetlać interaktywną mapę dojazdu i tworzyć wskazówki dojazdu lub aby pomóc Ci w znalezieniu sklepu stacjonarnego. Przy korzystaniu z Google Maps informacje na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny internetowej (w tym na temat Twojego adresu IP) może być przekazana do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam może być przechowywana przez Google. Aby znaleźć więcej informacji na temat polityki prywatności Google Maps oraz warunków korzystania z ich serwisu, prosimy odwiedzić następującą witrynę internetową https://www.google.com/intl/eng_eng/help/terms_maps.html oraz https://policies.google.com/privacy?hl=e

10. Udostępnianie informacji o naszych produktach i usługach, o ofertach specjalnych oraz innych wiadomościach.

Używamy Twoich danych do przesyłania informacji, o które prosisz odnośnie naszych produktów, usług oraz innych ofert specjalnych na podany przez Ciebie adres mailowy lub/i numer telefonu. Powyższe będzie miało miejsce jedynie za Twoją wcześniejszą zgodą, lub jeżeli jest to dopuszczalne prawem. Udzielenie zgody na takie przesyłanie reguluje art. 6 par. 1 lit. a i art. 7 RODO. 1. Rejestracja w sklepie Jeżeli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej w celu otrzymywania informacji mailem lub/i telefonicznie, będziemy przechowywać Twój adres mailowy oraz numer telefonu, abyśmy mogli dostarczać Ci informacje o naszych produktach i usługach. 2. Dostawy związane ze sprzedażą produktów i usług Jeżeli nabywasz produkty lub usługi na naszej stronie internetowej, możemy przesyłać Ci informacje o naszych własnych, podobnych produktach i usługach na wskazany przez Ciebie adres mailowy lub/i numer telefonu, nawet bez Twojej zgody. 3. Przesyłki pocztowe Możemy również wykorzystać Twoje dane do przesyłania informacji o naszych produktach, usługach, ofertach specjalnych oraz ofertach partnerów pocztą. Pragniemy, aby czytanie naszych ofert sprawiało Ci przyjemność, dlatego staramy się, aby zawierały one tylko takie informacje, które prawdopodobnie uznasz za ciekawe. Dlatego mierzymy i przechowujemy częstotliwość wejść i kliknięć na Twoim profilu użytkownika, w ramach usprawiedliwionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Te informacje obejmują dane na temat tego, czy i kiedy otwierasz naszą korespondencję, na jakie treści klikasz i kiedy, oraz czy i dlaczego nasze oferty mogą do Ciebie nie docierać. Korzystamy z tych danych również w celach statystycznych. Oczywiście możesz się również wypisać, aby przestać otrzymywać takie oferty, tj. wycofać swoją zgodę ze skutkiem przyszłym, w którym to celu w każdej ofercie i biuletynie informacyjnym załączony jest odpowiedni link do anulowania subskrypcji. Następnie zostaniesz poproszony(a) o potwierdzenie anulowania subskrypcji na naszej stronie internetowej. Możesz również skontaktować się z nami w celu wycofania swojej zgody w dowolnym czasie: – mailem: dane@brosells.pl – pocztą: IAROSLAV STRUTS ENCORE INVESTMENTS Jana Pawła II 10 Goleniów 72-100 Nie jest możliwe wypisanie się z otrzymywania niektórych komunikatów informacyjnych, wymaganych do wykonania umów oraz do funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym maili związanych z obsługą (np. potwierdzenia rejestracji, informacje o obsłudze klienta) lub informacji na temat zakupów (np. potwierdzenia zamówień, dokumenty związane z umową, dotyczące przetwarzania płatności). Będziesz otrzymywać te powiadomienia zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi.

11. Przetwarzanie danych osobowych przy nawiązywaniu kontaktu, po rejestracji i przy składaniu zamówień bez rejestracji

a) Nawiązywanie kontaktu Informacje podane nam przez Ciebie przy nawiązywaniu z nami kontaktu drogą mailową, telefoniczną lub przez formularz kontaktowy będą przez nas przechowywane na podstawie art. 6, par. 1, lit. f RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa. b) Rejestracja Na naszej stronie internetowej przedkładamy Ci opcję rejestracji przez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do formularza danych i przesyłane do nas oraz przechowywane przez nas. Rejestracja jest dokonywana w celu wykonania umowy lub przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia umowy i dlatego podstawą do nich jest art. 6, par. 1, lit. b RODO. W celu zawarcia i wykonania umów wymagamy danych kontaktowych zależnie od konkretnego przypadku, na przykład imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres mailowy, numer telefonu oraz informacje o wybranej formie płatności. Wykorzystujemy również Twoje dane do utrzymywania naszych danych o kliencie, gdzie przechowuje się tylko najistotniejsze dane. W celu zapobiegania błędom typograficznym (tzw. „literówkom”) i zapewnienia faktycznego dosłania do Ciebie zamówionych produktów, sprawdzamy kompletność i poprawność Twojego adresu przy jego wprowadzaniu. c) Zamówienia złożone bez rejestracji Możesz złożyć zamówienie jako odwiedzający, czyli bez rejestracji. Jeśli zdecydujesz się na ten sposób zamawiania, przed złożeniem zamówienia nie musisz się zarejestrować. Prosimy zwrócić uwagę na to, że wówczas, przy składaniu zamówień w przyszłości, będziesz musiał(a) ponownie wprowadzać swoje dane. Przy zamówieniach bez rejestracji zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane dostarczone przez Ciebie dane w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6, par. 1, lit. b RODO. Przechowujemy dostarczone przez Ciebie informacje przez okres przetwarzania i realizacji Twojego zamówienia. Następnie Twoje dane zostaną usunięte, chyba że w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia postanowisz aktywować swoje konto klienta. Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte. d) Postanowienia różne Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.

12. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Przy przekazywaniu Twoich danych osobowych, zapewniamy, aby poziom bezpieczeństwa był zawsze możliwie najwyższy, dlatego też Twoje dane przekazywane są jedynie starannie dobranym wcześniej i związanym zobowiązaniami wynikającymi z umów firmom serwisowym i partnerskim. Przekazujemy Twoje dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie praktykowane lub planowane. a) Przekazywanie danych partnerom serwisowym, zgodnie z art. 6, par. 1, litery b oraz f RODO W celu obsługi i optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celu wykonania umów zlecamy różnym firmom usługowym działanie w naszym imieniu, np. świadczenie centralnych usług informatycznych, hostingu naszej strony internetowej, w celu przetwarzania płatności i wysyłki produktów, instalacji sprzętu lub dostarczania biuletynów informacyjnych. Partnerom serwisowym przekazujemy informacje wymagane w danym celu (np. nazwisko, adres). Niektóre z tych spółek działają w naszym imieniu w związku z przetwarzaniem i realizacją zamówień i dlatego wolno im korzystać z przekazanych danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W tym przypadku odpowiedzialność prawną za zapewnienie podejmowania odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo danych ponosi partner serwisowy. Ze swojej strony uzgadniamy z tymi podmiotami konkretne środki bezpieczeństwa danych i regularnie monitorujemy te rozwiązania. W przypadku, gdy towary do wysyłki maja duże gabaryty i są ciężkie, Twoje zamówienie zostanie wysłane za pośrednictwem takiego usługodawcy jak Firma Kurierska lub transport własny. Usługodawca otrzyma od nas takie informacje, jak adres mailowy lub/i numer telefonu podany przez Ciebie w zamówieniu, w celu umożliwienia im dokonania ustaleń z Tobą co do konkretnego czasu dostawy. Wbrew wymogom co do przetwarzania zewnętrznego, przekazujemy dane osobom trzecim w celu wykonania umowy w następujących przypadkach, przez co podmioty te same odpowiadają za wykorzystanie tych danych: – Przy spedycji towarów, dane są przekazywane do określonych w zamówieniu firm logistycznych lub podmiotów świadczących usługi pocztowe. – Odnośnie płatności za zamówione towary, dane są przekazywane określonemu w zamówieniu podmiotowi przetwarzającemu płatność lub bankowi udzielającemu finansowania. Przy podaniu karty kredytowej jako sposobu zapłaty, w celu uniknięcia oszustw związanych z kartami kredytowymi przeprowadzona zostanie kontrola bezpieczeństwa dla danej transakcji przy pomocy podmiotu przetwarzającego płatność Pay Pro SA. Odnośnie płatności, nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji na temat płatności, takich jak numery kart kredytowych lub dane konta. Są one wyłącznie i bezpośrednio przesyłane do danego podmiotu przetwarzającego płatność. W przypadku płatności kartą kredytową wyjątek stanowi „pseudo-numer karty”. Abyś nie musiał(a) przy każdej płatności wprowadzać ponownie numeru swojej karty kredytowej, na Twoim koncie klienta przechowywany jest pseudo-numer karty. Ten pseudo-numer karty umożliwia zakup produktów i usług tylko na naszej stronie internetowej, zamówionych z Twojego konta klienta i nie jest on identyczny z numerem. b) Przekazywanie innym osobom trzecim zgodnie z art. 6, par. 1, litery c oraz f RODO Wreszcie, możemy przekazywać Twoje dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymaga tego od nas prawo (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd), lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia naszych praw oraz interesów)

13. Twoje prawa

Oczywiście w związku ze zbieraniem Twoich danych przysługują Ci prawa, o czym mamy przyjemność poinformować Cię w tym miejscu. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw nieodpłatnie, po prostu prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości: – mailem: dane@brosells.pl – pocztą: IAROSLAV STRUTS ENCORE INVESTMENTS Jana Pawła II 10 Goleniów 72-100 Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na Twoje zapytanie. 1. Prawo dostępu do danych Masz prawo domagać się od nas informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat. 2. Prawo do sprostowania Masz prawo domagać się niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania Masz prawo domagać się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne, ale Ty nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymagasz ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub jeżeli przedstawiłeś/łaś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania. 4. Prawo do usunięcia Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów. 5. Prawo do informacji Jeżeli zgłosiłeś/łaś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. 6. Prawo do przenoszenia danych Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. 7. Prawo do sprzeciwu Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO. 8. Prawo do wycofania zgody Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Mamy nadzieję, że rozumiesz, iż z przyczyn technicznych, przetworzenie Twojego wycofania zgody może wymagać pewnej ilości czasu, oraz że możesz nadal przez taki okres otrzymywać od nas wiadomości. 9. Prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym Profilowaniu Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli taka decyzja wywołuje u Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. 10. Prawo do złożenia zażalenia do organu regulacyjnego Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prosimy zwrócić uwagę, że z chwilą usunięcia swoich danych nie będziesz już mieć dostępu do usług związanych z naszymi produktami przez naszą stronę internetową. Powyższe może również obejmować usługi ponownego ściągnięcia z Internetu. Dlatego zachęcamy do wykonania kopii zapasowej (backupu) Twoich danych przed skorzystaniem z prawa do usunięcia. Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte

14. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.

Polityka prywatności wchodzi w życie w sierpniu 2023 r.

Scroll to Top